Згідно Наказу департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації від 26.10.2018 року № 336 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у обласному бюджеті для здійснення заходів із реабілітації дітей з інвалідністю» бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів із реабілітації дітей з інвалідністю, яким відповідно до індивідуальної програми реабілітації рекомендовано здійснення таких заходів.
Для здійснення реабілітаційних заходів за кошти обласного бюджету батьки або законні представники дитини з інвалідністю мають звернутися до органів соціального захисту населення та подати наступний пакет документів:
• Заява (у довільній формі);
• Копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;
• Копія медичного висновку на дитину з інвалідністю у віці до 18 років;
• Копія індивідуальної програми реабілітації;
• Копія паспорта батьків або законних представників дитини з інвалідністю;
• Копія посвідчення отримувача державної соціальної допомоги;
• Копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).
Справи разом із супровідним листом на голову комісії передаються до Департаменту.
Гранична вартість реабілітаційних заходів за рахунок коштів обласного бюджету для однієї дитини з інвалідністю не повинна перевищувати 10 тис. гривень.
Оплата реабілітаційних заходів для однієї дитини з інвалідністю, що не перевищує 10 тис. грн., здійснюється Департаментом на підставі актів виконаних робіт відповідно до договору про надання реабілітаційних заходів, укладеного з реабілітаційною установою.
За детальною інформацією звертатись до відділу соціального забезпечення управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за адресою: м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, 2, каб. 310, 311 (телефон для довідок 5-34-54).

Меню