25.07.2019 року відбулося засідання комісії по наданню житлових субсидій і пільг. Під час засідання комісії розглянуто 19 особових справгромадян, які подали заяви про призначенняїмжитловоїсубсидії, у випадках, колипризначенняжитловихсубсидій на загальнихпідставахнеможливе згідно з вимогами Положення про порядок призначеннясубсидій, затвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 21 жовтня 1995 р. №848.

З розглянутих комісією заяв, з урахуванням індивідуальних обставин кожної родини, було вирішено:

  • призначити житлову субсидію 18 домогосподарствам;
  • відмовити в наданні житлової субсидії 1 домогосподарству.

Також на засіданні комісії було розглянуто 5 звернень громадян, які мають право на пільги, щодо внесення інформації до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільгу (далі – ЄДАРП), про адресу фактичного місця проживання та вирішено:

  • для надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання внести до ЄДАРП інформацію про адресу фактичного місця проживання 4 осіб;
  • для надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання продовжити перебування на обліку в ЄДАРП за адресою фактичного місця проживання 1особі.
Меню