Згідно Наказу департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації від 01.03.2021 року № 39 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для здійснення заходів із реабілітації дітей з інвалідністю» бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів реабілітації для дітей з інвалідністю.

Для здійснення заходів з реабілітації батьки або законні представники дитини з інвалідністю мають звернутися до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради та подати наступний пакет документів:

  • Заява про здійснення заходів із реабілітації дітей з інвалідністю за рахунок коштів обласного бюджету;
  • Копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;
  • Копія медичного висновку на дитину з інвалідністю у віці до 18 років;
  • Копія індивідуальної програми реабілітації;
  • Копія паспорта батьків або законних представників дитини з інвалідністю;
  • Копія посвідчення отримувача державної соціальної допомоги;
  • Копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

Вартість реабілітаційних заходів для кожної дитини визначається відповідно до індивідуальної програми реабілітації.

Гранична вартість реабілітаційних заходів на рік для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня, не може перевищувати 16 000,00 гривень, III ступеня – 25 000,00 гривень.

ЗАЯВА

ПОРЯДОК

Меню