Система соціальних виплат спрямована на поліпшення матеріального забезпечення соціально вразливих верств населення, подолання бідності та зниження ступеня розшарування суспільства за рівнем доходів.
Основні види державної соціальної допомоги:
• державна допомога сім’ям з дітьми;
• державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;
• субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
• державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, і допомога на догляд;
• компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги;
• компенсаційні виплати громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Державна підтримка може надаватися в різних формах: грошових виплат, натуральної допомоги, пільг, субсидій, соціальних послуг.
Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради під час прийому документів, визначення права та призначення соціальних допомог діє за принципом «Ми Вам довіряємо», але контроль за правильністю надання державної соціальної допомоги та використання коштів Державного бюджету України, спрямованих на надання державної соціальної допомоги, здійснюється відповідно до вимог нормативно – правових актів, якими визначаються умови надання соціальних допомог. Цю функцію здійснюють державні соціальні інспектори управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, які перевіряють достовірність та повноту інформації, що зазначається в декларації при оформленні житлових субсидій та державних соціальних допомог, а також використання бюджетних коштів.
Згідно з чинним законодавством, при подачі до управління заяви для призначення житлової субсидії, державних соціальних допомог, заявник заповнює декларацію про доходи та майновий стан сім’ї встановленого зразка, де зазначається, що особа надає згоду на перевірку поданої інформації.
Перевірки проводяться шляхом подання запитів до Державної фіскальної служби України, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
У разі виявлення, що особи, які входять до складу сім’ї, подали недостовірні відомості чи приховали відомості, що вплинули на визначення права на призначення соціальної допомоги та встановлення її розміру, виплата соціальної допомоги припиняється з місяця, в якому виявлено порушення. Надміру нараховані кошти підлягають поверненню в місячний термін на рахунок управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради для перерахунку їх до Державного бюджету України.
Так зокрема, відповідно пункту 12 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2003 року № 250, у разі виявлення навмисно поданих недостовірних чи прихованих відомостей, що вплинули або могли вплинути на встановлення права для отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та визначення її розміру, виплата соціальної допомоги припиняється з місяця, в якому виявлено порушення. На наступний строк допомога може бути призначена не раніше ніж через шість місяців починаючи з першого числа місяця виявлення порушення.
У разі неповернення одержувачами житлових субсидій та державних соціальних допомог надміру нарахованих сум добровільно у встановлений термін, управління стягує такі кошти шляхом подання позовної заяви до суду.

Меню