“Муніципальна няня” – це урядовий проект з підтримки молодих батьків, який запрацював з 1 січня 2019 року згідно постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».
Відшкодування батькам послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого станом на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядатиме муніципальна няня. З 1 січня 2020 року розмір прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років складає – 1779 гривень.
Станом на 1 березня 2020 в м. Біла Церква 63 особи звернулися за призначенням компенсації послуги.
Для отримання компенсації послуги «муніципальна няня» отримувач послуги подає управлінню соціального захисту населення за місцем свого проживання заяву та наступні документи:
• заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;
• заяву про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна няня» із зазначенням рахунка в установі банку;
• копію договору між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею; акт виконаних робіт;
• документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня» (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).
До заяви додаються копії:
• свідоцтва про народження дитини;
• паспорта отримувача компенсації послуги «муніципальна няня» з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;
• документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);
• документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги «муніципальна няня»;
• рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).
У разі неподання до 5 числа (кожного місяця) документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня», виплата компенсації послуги «муніципальна няня» припиняється.

Меню