Відповідно до Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України № 270 від 06.09.2010 року (далі – Інструкція):
1. Особа з інвалідністю І та ІІ групи (сім’я особи з інвалідністю) має право на отримання за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів (далі- Фонд) одного друкованого періодичного видання на рік відповідно до переліку видань, затвердженого Міністерством соціальної політики України.
Для отримання фінансової допомоги шляхом передплати періодичних видань, згідно п. 2.10. Інструкції заявник – фізична особа звертається до відділення Фонду за місцем реєстрації;
Згідно п. 2.11. Інструкції заявник – фізична особа надає такі документи:
копію паспорта (1, 2, 11 сторінки), а також, за потреби, копію паспорта законного представника інваліда, документа, що підтверджує його повноваження;
копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі якщо заявник – фізична особа є внутрішньо переміщеною особою);
копію свідоцтва про народження дитини-інваліда, копію паспорта законного представника дитини-інваліда, документа, що підтверджує його повноваження;
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або паспорта з позначкою щодо наявності права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;
копію довідки МСЕК про встановлення інвалідності (для дітей-інвалідів – висновок ЛКК);
інші документи, передбачені підпунктом 4.8.5 пункту 4.8 Інструкції (у разі потреби).
2. Особа з інвалідністю має право на отримання фінансової допомоги на безповоротній основі шляхом оплати вартості навчання та перекваліфікації в Україні у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії (спеціальності).
Згідно Інструкції:
п. 4.8.1. Оплата вартості навчання осіб з інвалідністю та перекваліфікації їх у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії (спеціальності) здійснюється шляхом відшкодування навчальному закладу витрат з навчання.
п. 4.8.2. Фінансова допомога на безповоротній основі надається заявнику-фізичній особі, якій індивідуальною програмою реабілітації визначено професійну реабілітацію та професійне навчання.
п. 4.8.5. Для отримання фінансової допомоги шляхом оплати вартості навчання (перекваліфікації) вперше заявник-фізична особа звертається до відділення Фонду за місцем реєстрації та надає документи, зазначені в абзаці третьому пункту 1 Пам’ятки(див. вище) та:
копію індивідуальної програми реабілітації;
копію документа державного зразка про освіту (повну загальну середню освіту, базову загальну освіту);
копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (за наявності);
повідомлення навчального закладу, що підтверджує його готовність надати освітні послуги інваліду;
документ, що підтверджує вартість надання освітніх послуг посеместрово (кошторис).

Київське обласне відділення Фонду
соціального захисту інвалідів
адреса: м. Київ, вул. Хорива, 1Г
(станція метро Контрактова площа)
тел. (044) 425-50-14

Меню