З метою виконання Київської обласної цільової програми соціальної підтримки в Київській області людей з інвалідністю на 2017-2020 роки, затвердженої наказом управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради здійснює прийом громадян з питань надання одноразової щорічної адресної грошової допомоги сім’ям, які складаються з двох та більше осіб з інвалідністю, одиноким особам з інвалідністю, особам з інвалідністю по зору та слуху I та II груп, яка надається за рахунок коштів обласного бюджету.
Адресна грошова допомога на одну особу з інвалідністю призначається у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність станом на 01 січня року, в якому надається матеріальна допомога, якщо розмір сукупного доходу особи з інвалідністю у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.
Відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» установлено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність на 01 січня в розмірі 1 497,00 грн.
Надання адресної грошової допомоги здійснюється у порядку черговості подання заяв.

Меню