Постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 980 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла (далі – Порядок).
Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті програмою «Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла» (далі — бюджетні кошти).
Увага !!! Умови надання кредиту, визначені у цьому Порядку, не поширюються на осіб, які за рахунок бюджетних коштів отримали державну підтримку або грошову компенсацію, або кредити на пільгових умовах на будівництво (придбання) житла.
Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрегіон), а одержувачем бюджетних коштів — фінансова установа (Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та/або її регіональні управління).
Кредит надається на строк до 20 років, але не більше ніж до досягнення позичальником пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Строк надання кредиту обчислюється з дати укладення кредитного договору.
Право на отримання кредиту мають:
1) кандидати, на яких поширюється дія Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
2) кандидати, на яких поширюється дія пунктів 19 або 20 частини першої статті 6 або пунктів 11—14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Кандидат подає до фінансової установи заяву про намір отримати кредит. До заяви додається анкета, в якій зазначаються основні відомості, необхідні для визначення відповідності заявника та членів його сім’ї вимогам, визначеним цим Порядком, в тому числі пільгова категорія кандидата, до якої він належить.
Заяви про намір отримати кредит та анкети можуть бути подані кандидатом до фінансової установи за його місцезнаходженням або ж можуть бути надіслані до фінансової установи засобами поштового або електронного зв’язку.
Для отримання кредиту кандидат подає до фінансової установи такі документи:
заяву про надання кредиту;
копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство повнолітніх членів сім’ї; у разі відсутності у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, відомостей про зареєстроване місце проживання — довідку про реєстрацію місця проживання, видану органом реєстрації відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (крім осіб, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей);
копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті);
інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність або відсутність у власності житла;
довідку про перебування на квартирному обліку (у разі перебування на обліку, крім внутрішньо переміщених осіб і членів їх сімей)/довідку (лист) про взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
документи, необхідні для визначення платоспроможності (довідки з місця роботи та відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, що надаються органами доходів і зборів повнолітніх членів сім’ї одержувача державної підтримки, а також інші документи, що підтверджують доходи членів сім’ї кандидата);
письмову згоду кожного повнолітнього члена сім’ї, на якого розраховується розмір кредиту щодо включення їх у розрахунок кредиту (в довільній формі);
документи, що підтверджують родинні стосунки між особами, на яких розраховується розмір кредиту, які разом з ним проживають або зареєстровані;
попередній договір про придбання житла (інші документи, що підтверджують зобов’язання або намір власника житла (продавця) укласти з кандидатом договір про придбання житла);
акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), складеного комісією, утвореною районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі утворення) ради, виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади (для внутрішньо переміщених осіб, житло яких розташоване на території України, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, та яке зруйноване чи непридатне для проживання у зв’язку з проведенням антитерористичної операції).
Внутрішньо переміщена особа також подає копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312) та копії відповідних довідок членів її сім’ї.
Особи, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», подають копію посвідчення учасника бойових дій та інформацію про включення до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.
Особи, на яких поширюється дія пунктів 11—14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», подають копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни та, а у разі відсутності у посвідченні посилання на норму законодавства, відповідно до якої установлено статус, — копію документа про безпосередню участь в антитерористичній операції або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях.
У разі виникнення питань щодо подання та/або реєстрації заяви про намір отримати кредит на придбання житла громадян – учасників проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил, внутрішньо переміщених осіб, можна звертатися за такими номерами телефону: (044) 275 01 39, (044) 284 0 685, (044) 284 0 696.
Іпотечний Центр Держмолодьжитла в м. Києві та Київської області kyiv.molod-kredit.gov.ua
Адреса для поштового листування : вул. М.Кривоноса, 2а, м. Київ, 03037.
Адреса для електронного листування : fond@fhb.kiev.ua
Детальніше на сайті Держмолодьжитла: https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/kredyt-dlia-vpo-ta-ato-oos

Меню