Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради звертає особливу увагу одержувачів державних соціальних допомог на необхідності декларування доходів при зверненні за отриманням державних соціальних допомог, розмір яких визначається залежно від доходів (допомога малозабезпеченим сім’ям, допомога на дітей одиноким матерям і т.д.).
За результатами роботи у 2018 році було виявлено, що досить поширеною є ситуація коли для розрахунку розміру державних соціальних допомог заявники надають інформацію про їх доходи, які не завжди відповідають інформації, наявній в органах Державної фіскальної служби України.
В черговий раз повідомляємо одержувачів державних соціальних допомог, що управлінням проводиться звірка даних про доходи, наданих заявниками, та відомостей про доходи, наявними в органах Державної фіскальної служби України. Тому будь-які розбіжності будуть виявлені спеціалістами управління. На підставі актуальної інформації про доходи буде проведено перерахунок допомог і у разі отримання особою сум допомоги надміру, такі суми допомог підлягатимуть беззаперечному поверненню до державного бюджету України.
Нажаль у 2018 році були непоодинокими випадки коли отримувачі державних соціальних допомог відмовлялись повертати надміру отримані кошти допомог, тому наприкінці 2018 року управління було змушене розпочати широку позовну кампанію щодо повернення до бюджету надміру виплачених сум допомог в судовому порядку. До Білоцерківського міськрайного суду було подано майже 50 позовних заяв.
Звертаємо увагу боржників, що розгляд справ у суді матиме наслідком для них не лише стягнення основної суми боргу, а й судових витрат за розгляд такої справи.
Управління з розумінням ставиться до життєвих ситуацій громадян і рекомендує комунікувати з питань повернення надміру отриманих сум допомоги, не доводячи ситуацію до судового розгляду та виконання рішень через органи Державної виконавчої служби України.
Враховуючи викладене управління наполегливо просить заявників ретельно зазначати усі відомості про отримані доходи для визначення права на отримання та розрахунку розміру державних соціальних допомог, а також не ігнорувати офіційне листування з управлінням.

Меню