Урядом 03.02.2021 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 79 «Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю».

Постановою № 79 затверджено Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, перелік документів, необхідних для призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Право на допомогу мають особи з інвалідністю з дитинства І, ІІ, ІІІ групи та діти з інвалідністю віком до 18 років.

Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах:

 • особам з інвалідністю з дитинства І групи– 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

– з 01.01.2021 – 1769,00 грн.;

– з 01.07.2021 – 1854,00 грн.;

– з 01.12.2021 – 1934,00 грн.;

 • особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи– 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

– з 01.01.2021 – 1415,20 грн.;

– з 01.07.2021 – 1483,20 грн.;

– з 01.12.2021 – 1547,20 грн.;

 • особам з інвалідністю ІІІ групи– 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

– з 01.01.2021 – 1061,40 грн.;

– з 01.07.2021 – 1112,40 грн.;

– з 01.12.2021 – 1160,40 грн.;

 • дітям з інвалідністю віком до 18 років – 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

– з 01.01.2021 – 1238,30 грн.;

– з 01.07.2021 – 1297,80 грн.;

– з 01.12.2021 – 1353,80 грн.

До державної соціальної допомоги призначається також надбавка на догляд:

 • за особою з інвалідністю з дитинства І групи;
 • за одинокою особою з інвалідністю з дитинства II і III групи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду;
 • за дітьми з інвалідністю.

Особам з інвалідністю з дитинства І групи та одиноким матерям (батькам), які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років призначається надбавка на догляд за ними незалежно від факту роботи, навчання та служби.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років може призначатися одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю.

Надбавка на догляд також призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, у разі, якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду (підтверджується довідкою лікарсько-консультативної комісії), при умові фактичного догляду за нею.

Розміри надбавки на догляд :

 • за особою з інвалідністю І групи підгрупи А– 150 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

– з 01.01.2021 – 2653,50 грн.;

– з 01.07.2021 – 2781,00 грн.;

– з 01.12.2021 – 2901,00 грн.;

 • за особою з інвалідністю І групи підгрупи Б– 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

– з 01.01.2021 – 1769,00 грн.;

– з 01.07.2021 – 1854,00 грн.;

– з 01.12.2021 – 1934,00 грн.;

 • одинокою особою з інвалідністю ІI та IІІ групи, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду – 75 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

– з 01.01.2021 – 1326,75 грн.;

– з 01.07.2021 – 1390,50 грн.;

– з 01.12.2021 – 1450,50 грн.;

на дітей з інвалідністю:

 • за дитиною з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А – у розмірі 150% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років:

– з 01.01.2021 – 2881,50 грн.;

– з 01.07.2021 – 3019,50 грн.;

– з 01.12.2021 – 3150,00 грн.;

 • за дитиною з інвалідністю віком до 6 років– у розмірі 50% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років:

– з 01.01.2021 – 960,50 грн.;

– з 01.07.2021 – 1006,50 грн.;

– з 01.12.2021 – 1050,00 грн.;

 • за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А – у розмірі 150% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років:

– з 01.01.2021 – 3592,50 грн.;

– з 01.07.2021 – 3765,00 грн.;

– з 01.12.2021 – 3927,00 грн.

 • за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років – у розмірі 50% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років:

– з 01.01.2021 – 1197,50 грн.;

– з 01.07.2021 – 1255,00 грн.;

– з 01.12.2021 – 1309,00 грн.;

 

Документи, необхідні для призначення допомоги:

 • заява для призначення всіх видів допомог;
 • паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає  заяву;
 • довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
 • оригінал та копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;
 • довідка з місця навчання із зазначенням факту перебування на повному державному утриманні;
 • довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю чи копія паспорта особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю з відомостями про місце проживання;
 • довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання.

Документи для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю до 18 років (додатково до зазначених вище, копії надаються з підтверджуючими оригіналами):

 • заява про призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю;
 • довідка про склад сім’ї (крім сім’ї опікуна, піклувальника) із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних стосунків членів сім’ї;
 • копія трудової книжки, довідка з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідка про доходи за останній звітний період (рік), а в разі відсутності трудової книжки – лише зазначені довідки;
 • довідка про спільне проживання дитини з інвалідністю з одним з батьків, усиновителем, опікуном, піклувальником, видана уповноваженим органом за місцем проживання;
 • довідка з місця навчання дитини;
 • рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною з інвалідністю (для опікунів і піклувальників дітей-інвалідів).

Особи, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, додатково подають первинний обліковий документ № 080-1/0 «Довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) у домашньому догляді», та копію або витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки.

Особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років мають право на одночасне одержання пенсії у разі втрати годувальника та державної соціальної допомоги.

Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном для консультацій:

(04563) 5-22-14, 5-59-62

Меню